Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu đô thị A6

Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu A6 | Bản đồ quy hoạch phân khu đô thị A6

Vị trí Bản đồ quy hoạch phân khu A6: Xem tại đây

Nội dung Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu A6:

Bản đồ quy hoạch đường sắt đô thị phân khu A6

Hướng tuyến và vị trí các nhà ga được xác định theo hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng tuyến cho phần đi ngầm (đoạn tuyến từ Km2+450 đến Km11+133,7).

UBND Thành phố phê duyệt tỉ lệ 1/500 tại quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 và Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 11/4/2014.

Bản đồ quy hoạch cụ thể sẽ được thực hiện theo dự án riêng.

Bản đồ quy hoạch các tuyến đường cấp đô thị phân khu A6

– Xây dựng đường Hoàng Hoa Thám (giáp ranh giới phía Nam): là đường trục chính đô thị gồm 02 đoạn:

+ Đoạn từ đường Hùng Vương đến dốc Ngọc Hà: bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 30m gồm: lòng đường rộng 15m (4 làn xe), vỉa hè 2×7,5m.

+ Đoạn từ dốc Ngọc Hà đến nút Bưởi: bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 53,5m gồm: lòng đường chính 2×11,25m (6 làn xe), lòng đường gom 2x7m, vỉa hè 2x6m và các dải phân cách.

– Xây dựng đường Vành đai 2 (giáp ranh giới phía Tây): là đường trục chính đô thị. Tuyến đường có mặt cắt ngang điển hình từ B = 57,5-64m.

(Thực hiện theo Dự án được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 và Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 22/02/2013).

Bản đồ quy hoạch các tuyến đường liên khu vực phân khu A6

Các tuyến đường liên khu vực trong Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu A6 bao gồm:

+ Đường Âu Cơ – Nghi Tàm: bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 38m-44m gồm: đường chính bố trí trên đê rộng từ 14-15m (4 làn xe), các đường gom bố trí ở hai bên chân taluy đê gồm lòng đường 5,5m và vỉa hè 3m.

+ Đoạn kéo dài đường Nguyễn Hoàng Tôn đến đường Lạc Long Quân: mặt cắt ngang điển hình B = 40m gồm: lòng đường 2×11,25m, vỉa hè 2×7,25m và dải phân cách 3m.

Bản đồ quy hoạch các tuyến đường cấp khu vực phân khu A6

Các tuyến đường cấp khu vực trong Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu A6 bao gồm:

– Đường chính khu vực gồm các tuyến đường: Lạc Long Quân, Thanh Niên, Xuân La, Võng Thị và tuyến mở mới ở phía Tây khu Golden Westlake, nối từ đường Thụy Khuê đến đường Hoàng Hoa Thám, kéo dài đến đường Kim Mã. Các tuyến đường chính khu vực có mặt cắt ngang điển hình rộng từ B = 23m-30m gồm: lòng đường từ 11m-15m (3-4 làn xe), vỉa hè từ 5-7,5m.

– Đường khu vực gồm các tuyến đường: Thụy Khuê, Yên Phụ, Xuân Diệu, Đặng Thai Mai và tuyến nối từ đường Âu Cơ (dọc theo ngõ 275) qua trường trung học cơ sở Quảng An đến đường Đặng Thai Mai. Các tuyến đường khu vực có mặt cắt ngang điển hình B = 17m-20,5m gồm: lòng đường từ 9-10,5m (3 làn xe), vỉa hè hai bên từ 3,25-5m.

– Đường kè hồ Tây: có mặt cắt ngang điển hình B = 8,5m-10,5m gồm: lòng đường 5,5m, vỉa hè từ 1m-3m. Xây dựng bổ sung đoạn tuyến kết nối đường kè hiện có với đường Thanh Niên (vị trí, quy mô theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 khu Trung tâm chính trị Ba Đình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Bản đồ quy hoạch các tuyến đường nội bộ phân khu A6 

Các tuyến đường nội bộ trong Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu A6 mặt cắt ngang điển hình B= 13m-17,5m, lòng đường rộng 7m-7,5m; hè hai bên rộng 3m-5m.

Khi đi qua khu vực quá khó khăn về giải phóng mặt bằng, có thể xem xét thu hẹp cục bộ vỉa hè tuy nhiên phải đảm bảo số làn xe theo quy định và sẽ được xây dựng cụ thể trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ở giai đoạn sau.

(Tại đồ án quy hoạch này chỉ xác định sơ bộ vị trí, hướng tuyến và quy mô).

Quy hoạch giao thông phân khu A6

Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu A6

 

Bản đồ quy hoạch các nút giao thông phân khu A6

– Xây dựng các nút giao khác mức trong Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu A6 gồm:

+ Nút Phú Thượng giao giữa đường Vành đai 2 với các tuyến đường quy hoạch;

+ Nút Bưởi giao giữa đường Vành đai 2 với đường Hoàng Hoa Thám – Hoàng Quốc Việt được thực hiện theo dự án được duyệt;

+ 01 nút giao trực thông giao giữa đường Văn Cao với đường Hoàng Hoa Thám (đã xây dựng).

– Các nút còn lại xây dựng nút giao bằng trên nguyên tắc chỉ cho phép giao nhập giữa các tuyến đường cấp khu vực trở xuống vào hệ thống đường gom của các tuyến đường chính, trục chính đô thị.

Bản đồ quy hoạch các trạm dừng đỗ xe buýt phân khu A6

Xây dựng các trạm xe buýt được bố trí trên các tuyến đường liên khu vực và chính khu vực, khoảng cách các trạm khoảng 300-500m và không quá 800m.

Bản đồ quy hoạch giao thông tĩnh phân khu A6

– Đối với các khu chức năng đô thị xây mới, trong giai đoạn nghiên cứu lập Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu A6 tiếp theo phải có giải pháp đảm bảo nhu cầu đỗ xe của bản thân công trình.

– Bãi đỗ xe công cộng nằm trong thành phần đất đơn vị ở chủ yếu phục vụ khách vãng lai và khu vực làng xóm hiện có đảm bảo chỉ tiêu diện tích tối thiểu 2% đất đơn vị ở.

– Các vị trí được bố trí với bán kính phục vụ khoảng 400-500m.

– Trong phạm vi phân khu, dự kiến bố trí 18 vị trí bãi đỗ xe đạt tổng diện tích 5,86ha. Vị trí, quy mô và công suất của các bãi đỗ xe sẽ được xác định chính xác ở các giai đoạn lập quy hoạch tiếp theo.

– Khuyến khích áp dụng hình thức đỗ xe nhiều tầng (ngầm hoặc nổi) để tiết kiệm quỹ đất, nâng cao hiệu quả đầu tư và đáp ứng chỉ tiêu diện tích đỗ xe cho khu vực.

– Các bãi đỗ xe công cộng nằm trong thành phần đất công cộng, cây xanh sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn sau trên cơ sở nhu cầu thực tế. Các bãi đỗ xe trong đất cây xanh không vượt quá 20% tổng diện tích khu đất. Tùy từng vị trí các bãi đỗ xe này được xây dựng ngầm, trên đó sử dụng các chức năng trong đất cây xanh. Ngoài ra còn bố trí trên cơ sở tận dụng quỹ đất trong các nút giao khác cốt, gầm cầu cạn đường bộ… trên nguyên tắc phải đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và mỹ quan đô thị.

Các chỉ tiêu chính trong Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu A6

– Tỉ trọng diện tích đất giao thông (tính đến đường phân khu vực): 12,6% (54,18ha).

– Chỉ tiêu đất bãi đỗ xe công cộng đơn vị ở: 2,55% (đạt 1,01m2/người; sẽ tiếp tục được bổ sung trong các giai đoạn quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đạt tối thiểu 1,5m2/người).

 

Xem thêm:

Chúng tôi hiện đang cung cấp Bản đồ quy hoạch các phân khu đô thị mới nhất, bao gồm:

Bản đồ quy hoạch phân khu H1-1 | Bản đồ quy hoạch phân khu H1-2 |Bản đồ quy hoạch phân khu H1-3 |  Bản đồ quy hoạch phân khu H1-4 | Bản đồ quy hoạch phân khu H2-1 | Bản đồ quy hoạch phân khu H2-2 | Bản đồ quy hoạch phân khu H2-3 | Bản đồ quy hoạch phân khu H2-4 | Bản đồ quy hoạch phân khu A6 | Bản đồ quy hoạch phân khu N10 | Bản đồ quy hoạch phân khu R | Bản đồ quy hoạch phân khu GS.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với Quy hoạch Hà Nội theo thông tin bên dưới:

Vũ Thành Trung | Chuyên gia tư vấn quy hoạch | Quy Hoạch Hà Nội
Địa chỉ: Tòa nhà Pacific Palace – 83B Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Email: quyhoachhanoi.vn@gmail.com | Mobile: 094 5665 886
Website: http://quyhoachhanoi.vn 

5/5 - (20 bình chọn)

No Comment

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0945665886

Quyhoachhanoi.vn
Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận File bản đồ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
*Miễn phí dành cho 100 người đăng ký đầu tiên